search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Derde WW-jaar

Alle informatie over de reparatie van het derde WW-jaar.

In 2016 werden de WW en de loongerelateerde WGA (Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) versoberd. Dat betekent in de praktijk dat een werknemer die werkloos wordt of gedeeltelijk arbeidsgeschikt is, minder lang een uitkering ontvangt. Binnen de Stichting van de Arbeid hebben werkgevers en werknemers afgesproken dit te repareren, zodat werknemers toch maximaal drie jaar lang een uitkering ontvangen. Door de Stichting van de Arbeid is een landelijke stichting PAWW in het leven geroepen. Deze stichting regelt alles om de reparatie tot stand te brengen en verzorgt de uitvoering van de regeling. In dit bericht actuele informatie over de voortgang. 

De werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties binnen Jeugdzorg hebben via de decentrale cao-akkoorden eerder vastgelegd dat zij het eens zijn met deze reparatie en dat ze aansluiten bij aanbevelingen die vanuit de Stichting van de Arbeid zouden volgen.

Verzamel-cao

De partijen die de cao Jeugdzorg afsluiten, zijn aangesloten bij een zogenaamde verzamel-cao. Aan die verzamel-cao kunnen meerdere partijen deelnemen. De verzamel-cao treedt pas in werking als de minister deze cao algemeen verbindend heeft verklaard. Dat is nu gebeurd met een publicatie in de Staatscourant van 24 januari 2018. De cao gaat in op 1 maart 2018. Daardoor gaat ook de private aanvulling WW voor Jeugdzorg van start.

 

Wat betekent dit voor jou als werkgever?

  • De werkgever houdt per 1 maart 2018 elke maand de PAWW-bijdrage in op het brutoloon van de werknemer en draagt deze af aan de Stichting PAWW.
  • Werkgevers ontvangen op korte termijn ( tussen 15 februari en 1 maart) een brief van de stichting PAWW, het landelijk fonds dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de PAWW-regeling.
  • In de brief staat alle informatie die je nodig hebt om je als organisatie aan te melden als deelnemer. Aanmelding is verplicht.
  • Het is van belang deze aanmelding zo snel mogelijk te regelen, zodat periodiek de aangifte en afdracht van de bijdragen kan plaatsvinden. Dat gaat via een simpel opgezette portal, dus met weinig administratieve rompslomp.Bijna alle salariskantoren hebben de aanpassingen al in hun systemen opgenomen. Overleg dit voor de zekerheid tijdig zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

 

Wat betekent dit voor jou als werknemer?

  • De Private Aanvulling WW (PAWW) is bedoeld voor werknemers die vanaf 1 maart 2018 werkloos raken en dat na twee jaar nog steeds zijn, of die eerder al een onvolledige opbouw blijken te hebben. De PAWW repareert ook de versobering van  de loongerelateerde WGA.
  • Sinds 1 januari 2016 is de WW- en de WGA-tijd wettelijk stapsgewijs verkort.
  • In de cao zijn afspraken gemaakt door werkgevers en werknemers om dit te repareren.
  • Als de WW-uitkering na twee jaar afloopt (WW- of loongerelateerde WGA-uitkering) of als je eerder al een onvolledige opbouw blijkt te hebben, maak je mogelijk nog aanspraak op de Private Aanvulling WW (PAWW).
  • Per 1 maart houdt je werkgever de premie in op het salaris. Dat is een percentage van je salaris. In 2018 gaat dat om 0,20%.
  • Hier hoef je zelf niets voor te regelen, dat doet je werkgever.

 

Handige links:

PAWW heeft een uitgebreide website met informatie over de achtergrond van de regeling en een overzicht van veelgestelde vragen en de antwoorden daarop.

PAWW krijgt van het UWV de adresgegevens van alle werkgevers met de cao-codes Jeugdzorg. De laatste brieven zijn rond 5 maart verzonden. Op de website www.spaww.nl zie je hoe je je als werkgever kan registreren, ook in geval je uiteindelijk geen brief mocht hebben gekregen.

cao Jeugdzorg
cao Jeugdzorg
085 - 1051 850

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling