Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Jeugdzorg

14.1 Wanneer is er een OR?

  1. Werken er minimaal 35 werknemers in een organisatie? Dan richt de werkgever een OR op. De werkgever meldt dit schriftelijk bij de Bedrijfscommissie Markt II van de SER: www.bedrijfscommissie.nl.
    Het postadres is SER, postbus 90405, 2509 LK  Den Haag. Het telefoonnummer is 070 – 3499561.
  2. Op deze OR is artikel 25 WOR helemaal van toepassing.