Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Jeugdzorg

3.1 Algemeen

  1. De afspraken tussen de werknemer en werkgever staan in een arbeidsovereenkomst, volgens het model ‘Arbeidsovereenkomst’ in bijlage 5.
  2. De werkgever zorgt ervoor dat de werknemer binnen twee weken na het aangaan van de arbeidsovereenkomst een ondertekende arbeidsovereenkomst ontvangt. Dit geldt ook als de arbeidsovereenkomst wordt gewijzigd. Beide partijen zetten een handtekening onder de nieuwe of gewijzigde arbeidsovereenkomst.
  3. Een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd.