Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Jeugdzorg

9.10 Wettelijk verlof

In de wet is geregeld dat de werknemer recht heeft op het volgende verlof:

  • Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof.
  • Ouderschapsverlof
  • Adoptieverlof
  • Levensloopverlof
  • Calamiteitenverlof en ander kortdurend verlof.
  • Kortdurend zorgverlof
  • Langdurend zorgverlof

Als de werknemer met verlof wil, dan moet hij dit van tevoren schriftelijk aanvragen bij de werkgever. Dit geldt niet als de werknemer calamiteitenverlof wil opnemen.

9.10.1 Wettelijk ouderschapsverlof (vanaf 2 augustus 2022)

9.10.2. Afspraken over betaald ouderschapsverlof (tot 2 augustus 2022) 

9.10.3. Afspraken over langdurig zorgverlof