Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Jeugdzorg

4.5 Fusie en overname

a. Als de werkgever wil fuseren met een andere organisatie of een andere organisatie overnemen, of wil de werkgever dat een andere organisatie zijn organisatie helemaal of voor een deel overneemt, dan moet de werkgever dit doorgeven aan de werknemersorganisaties. Is bekend wie de andere organisatie is, dan richten de werkgevers en de werknemersorganisaties een fusie-overlegorgaan op (FOO).

b. De werkgever geeft het FOO informatie over de volgende onderwerpen:

 • De rechtsvorm van de organisaties.
 • De gemeente waar de organisaties zitten.
 • Hoeveel werknemers bij de organisaties werken.
 • Wat voor soort functies er zijn en wat voor werknemers er werken.
 • Waarom de werkgever wil fuseren.

c. De werkgevers en de werknemersorganisaties in het FOO overleggen over de volgende onderwerpen:

 • De rechten van werknemers tijdens de fusie.
 • De rechten van werknemers in de nieuwe organisatie.
 • De werkgelegenheid
 • De arbeidsomstandigheden
 • De samenstelling van het personeel in de nieuwe organisatie.
 • Wie er in het bestuur zitten van de nieuwe organisatie.
 • Hoe de medezeggenschap van werknemers wordt geregeld als er nog geen nieuwe OR of PVT is.

d. De uitgangspunten in het FOO-overleg zijn:

 • De rechten van werknemers verslechteren niet.
 • Er worden geen werknemers ontslagen, behalve als het niet te vermijden is.

e. De werkgevers en de werknemersorganisaties maken een sociaal plan voor alle werknemers.

f. Als de nieuwe organisatie er is, komt er zo snel mogelijk een OR of PVT. Tot dat moment overleggen alle oude ondernemingsraden of PVT’en met de bestuurder van de nieuwe organisatie. Het FOO let erop dat dit allemaal goed gebeurt.