Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Jeugdzorg

13.4 Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit

Investeren in duurzame inzetbaarheid is van belang. Vitaal en met plezier aan het werk blijven vraagt aandacht van alle werknemers, van alle leeftijden en alle organisaties.

Daarom hebben cao-partijen de volgende maatregelen genomen:

 1. Stimuleer dat werknemers en werkgevers werken aan duurzame inzetbaarheid. De kern vormt het faciliteren van het goede gesprek tussen werknemer en werkgever. Een belangrijk gespreksonderwerp daarin vormt het duurzaam inzetbaar kunnen blijven. Via het arbeidsmarktplatform Jeugdzorg werkt! worden werknemers en werkgevers gestimuleerd om hierover het gesprek aan te gaan en samen afspraken te maken.
 2. Werkgever en werknemer kunnen individuele maatwerkafspraken maken over onder andere inzet en beschikbaarheid. Dit is in het bijzonder het geval voor:

  - werknemers die zich beperkt voelen door menstruatieklachten en overgangsklachten.
  - werknemers die zich in een rouwproces bevinden.

  Deze maatwerkafspraken zorgen ervoor dat de werknemer in balans en vitaal blijft en verzuim voorkomen kan worden, naast de mogelijkheden genoemd in artikel 9.9.e.
 3. Daarnaast kan het nodig zijn om het werk op latere leeftijd te verlichten, want tot het einde van de loopbaan fit blijven is niet voor iedereen haalbaar. Aan de hand van het doorlopen van het afwegingskader, spreken werkgever en werknemer af welke afspraken gemaakt worden over de duurzame inzetbaarheid voor de oudere werknemer. Onderdelen zijn onder andere:

  - Verlofsparen: zie artikel 9.4 en Bijlage 14
  - Generatieregeling: zie artikel 9.5
  - En als laatste mogelijkheid eerder uittreden: zie artikel 9.6  

Het ‘afwegingskader duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden’ is te vinden in bijlage 13 van deze cao.