Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Jeugdzorg

5.1 Tijdelijk het werk anders doen

Soms is het voor het werk van de werknemer of voor de organisatie nodig dat de werkgever de afspraken over het werk van de werknemer tijdelijk wijzigt. De werknemer moet hier binnen redelijke grenzen aan meewerken. De werkgever overlegt dit vooraf met de werknemer. Het kan gaan om een of meer van de volgende zaken:

  • De werknemer gaat tijdelijk ander werk doen dat redelijk aansluit bij zijn functie.
  • De werknemer gaat tijdelijk meer of minder uren werken.
  • De werknemer gaat tijdelijk op andere tijden werken.
  • De werknemer gaat tijdelijk op een andere locatie en/of in een ander werkgebied werken.