Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Jeugdzorg

2.6 Wanneer hoeft de werkgever zich niet aan deze cao te houden?

 1. Cao-partijen vinden dat de Cao Jeugdzorg goed past bij het werk in jeugdzorg en de kwaliteit van het werk in jeugdzorg. In artikel 1.1 staat beschreven welke organisaties de Cao Jeugdzorg moeten toepassen. Het kan voorkomen dat een werkgever zich tegelijk aan deze cao en aan een andere cao moet houden.

  In dat geval kan de werkgever aan het Overleg Arbeidsvoorwaarden Jeugdzorg (OAJ) vragen of hij deze cao niet of voor een deel niet hoeft toe te passen op de arbeidsverhouding die de werkgever met de werknemers heeft. De werkgever kan dit vragen voor alle werknemers of voor een deel van de werknemers. De werkgever kan dit alleen vragen als:

  • De OR of de PVT hiermee instemt.
  • Als hij hierover vooraf heeft overlegd met de cao-partijen van de andere cao.

  Als de werkgever het OAJ vraagt of hij zich niet aan deze cao hoeft te houden, dan gelden deze regels:

  • De werkgever toont aan dat het niet mogelijk is om twee of meer cao’s tegelijk uit te voeren.
  • De arbeidsvoorwaarden voor de werknemers moeten voldoende gewaarborgd zijn.
  • De rechten van de werknemers die in de andere cao staan, mogen over het algemeen niet minder zijn dan de rechten die in deze cao staan.
 2. Werkgevers volgens artikel 1.1 van deze cao, die een kleine onderneming hebben of die een project uitvoeren, kunnen ook aan het OAJ vragen of zij zich niet of voor een deel niet aan deze cao hoeven te houden. Zij kunnen dit vragen voor alle werknemers of voor een deel van de werknemers.
 3. In bijlage 4 bij deze cao staan de regels hoe de werkgever een verzoek bij het OAJ kan indienen:
  • Aan wie vraagt de werkgever hiervoor toestemming?
  • Welke regels gelden voor de werkgever?
  • Hoe nemen de cao-partijen hierover een beslissing?
  • Welke regels gelden voor deze beslissing?
  • Wat kan de werkgever doen als hij het niet met de beslissing eens is?