Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Jeugdzorg

8.1 Vergoeding voor onregelmatige diensten

Voor onregelmatige diensten gelden de volgende afspraken:

 1. Als de werknemer een functie heeft in salarisschaal 0 tot en met 11, dan heeft de werknemer onder de volgende voorwaarden recht op een onregelmatigheidstoeslag:
  • In de arbeidsovereenkomst staat dat de werknemer regelmatig op onregelmatige tijden moet werken.
  • En de werknemer heeft in opdracht van de werkgever daadwerkelijk op deze onregelmatige tijden gewerkt.
 2. De volgende uren tellen niet mee voor de berekening van de onregelmatigheidstoeslag:
  • De uren waarover de werknemer een vergoeding ontvangt voor slaapdiensten. 
  • De uren die de werknemer niet werkt tijdens zijn consignatiedienst.
 3. De werknemer kan kiezen:
  • Of de werknemer ontvangt een vergoeding voor ieder uur dat hij heeft gewerkt, volgens de in lid d genoemde percentages van zijn uurloon, waarbij voor de berekening van de vergoeding een maximum uurloon geldt dat hoort bij schaal 5, periodiek 11. De werknemer ontvangt de vergoeding tegelijk met zijn salaris, uiterlijk twee maanden na de maand waarin de werknemer de onregelmatige dienst had.
  • Of de werknemer ontvangt extra compensatie in tijd, volgens de percentages die in lid d staan.
 4. De werknemer ontvangt een toelage berekend volgens de volgende percentages:
  • Werkt de werknemer volgens wisselende dienst (rooster) regelmatig vóór 7.00 uur en ná 19.00 uur? Dan heeft de werknemer vanaf 1 januari 2015 recht op de volgende onregelmatigheidstoeslag:
   • 25% als de werknemer werkt tussen 19.00 en 22.00 uur, van maandag tot en met vrijdag.
   • 25% als de werknemer werkt tussen 06.00 en 07.00 uur, van maandag tot en met vrijdag.
   • 45% als de werknemer werkt tussen 22.00 en 06.00 uur, van maandag tot en met zondag.
   • 30% als de werknemer werkt op zaterdag werkt, tussen 06.00 en 22.00 uur.
   • 45% als de werknemer werkt op zondagen en nationaal erkende feestdagen.
  • Werkt de werknemer regelmatig vóór 06.00 en ná 20.00 uur, maar werkt de werknemer niet volgens wisselende dienst? Dan heeft de werknemer recht op de volgende onregelmatigheidstoeslag:
   • 25% als de werknemer werkt tussen 20.00 en 22.00 uur, van maandag tot en met vrijdag.
   • 45% als de werknemer werkt tussen 22.00 en 06.00 uur, van maandag tot en met zondag.
   • 30% als de werknemer werkt op zaterdag, tussen 06.00 en 22.00 uur.
   • 45% als de werknemer werkt op zondagen en nationaal erkende feestdagen.  
 5. Gaat het inkomen van de werknemer blijvend omlaag omdat de werknemer minder of geen onregelmatige diensten meer werkt? En bereikt de werknemer binnen 10 jaar de voor hem geschatte AOW-gerechtigde leeftijd? Dan heeft de werknemer toch recht op zijn volledige onregelmatigheidstoeslag. Er moet dan wel aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:
  1. Het is niet de beslissing van de werknemer om minder of geen onregelmatigheidsdiensten te hebben.
  2. De verlaging van het salaris inclusief de gemiddelde onregelmatigheidstoeslag die de werknemer in de 12 maanden daarvoor heeft gekregen, bedraagt minimaal 3%. 
  3. De werknemer kreeg deze onregelmatigheidstoeslag minimaal vijf aaneengesloten jaren zonder wezenlijke onderbreking, direct voordat de werknemer minder of geen toeslag meer kreeg.
 6. Als de werknemer is geboren in 1960 of eerder, dan heeft de werknemer vanaf 55 jaar recht op de volledige onregelmatigheidstoeslag. Hiervoor moet de werknemer voldoen aan de voorwaarden genoemd onder lid e.1 tot en met e.3.

  Als de werknemer is geboren in 1961, dan heeft de werknemer vanaf 55 jaar en 6 maanden recht op de volledige onregelmatigheidstoeslag. Hiervoor moet de werknemer voldoen aan de voorwaarden genoemd onder e.1 tot en met e.3.

  Als de werknemer is geboren in 1962, dan heeft de werknemer vanaf 56 jaar recht op de volledige onregelmatigheidstoeslag. Hiervoor moet de werknemer voldoen aan de voorwaarden genoemd onder lid e.1 tot en met e.3.