Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Onderwerp

Goed werkgeverschap

Een integrale aanpak voor duurzame inzetbaarheid is belangrijk om medewerkers met plezier te laten werken naar talent en vermogen. In alle fases van hun loopbaan, van begin tot eind. Maar hoe pak je dat als jeugdzorgorganisatie aan? En wat komt daar allemaal bij kijken? Er zijn verschillende modellen die je hierbij kunt inzetten. Jeugdzorg werkt! zet ze voor je op een rij.