Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

9.7 Wettelijk verlof

9.7.1. Afspraken over betaald ouderschapsverlof

9.7.2. Afspraken over langdurig zorgverlof

In de wet is geregeld dat de werknemer recht heeft op het volgende verlof:

  • Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof.
  • Ouderschapsverlof
  • Adoptieverlof
  • Levensloopverlof
  • Calamiteitenverlof en ander kortdurend verlof.
  • Kortdurend zorgverlof
  • Langdurend zorgverlof

Als de werknemer met verlof wil, dan moet hij dit van tevoren schriftelijk aanvragen bij de werkgever. Dit geldt niet als de werknemer calamiteitenverlof wil opnemen.

Meer binnen dit hoofdstuk

Bekijk hier alle onderwerpen binnen dit hoofdstuk van de Cao Jeugdzorg