Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Jeugdzorg

7.1 Welk salaris ontvangt de werknemer?

a. De werknemer ontvangt een salaris volgens de salarisschaal die hoort bij zijn functie. In bijlage 11.A en 11.C leest u meer over de functiematrix. Hierin staat onder meer welke functies er zijn en welke schaal bij welke functie hoort. In bijlage 11.C staat hoe het salaris wordt bepaald. De salarisschalen zijn opgenomen in bijlage 7.

b. Als de werknemer hiervoor bij een andere werkgever die ook onder deze cao valt, heeft gewerkt en de werknemer daar een functie met dezelfde salarisschaal had, dan ontvangt hij bij de nieuwe werkgever minstens dezelfde periodiek als de werknemer al had.
Kreeg de werknemer er tijdens zijn laatste periodiekstijging bij zijn oude werkgever extra periodieken bij, op basis van artikel 7.5 lid c? Dan hoeft de nieuwe werkgever bij de inschaling geen rekening te houden met die laatste periodiekwijziging.

c. Over het jaar 2021 ontvangen alle werknemers een eenmalige uitkering van 2%. De eenmalige uitkering 2021 wordt inclusief eindejaarsuitkering, vakantietoeslag en arbeidsmarkttoeslag toegekend aan iedereen die in 2021 onder de Cao Jeugdzorg heeft gewerkt. Deze eenmalige uitkering wordt in 2022 uitbetaald.

d. Per 1 januari 2022 worden de salarisbedragen structureel verhoogd met 5,06% (dit percentage is tot stand gekomen door eerst een stijging van 2% door te voeren en daarna een stijging van 3%).

e. Per 1 januari 2023 worden de salarisbedragen structureel verhoogd met 3%.

f. In juli 2022 ontvangen alle werknemers, in dienst op 1 januari 2022, een eenmalige uitkering van bruto €250, ongeacht de omvang van het dienstverband.