Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Cao jeugdzorg verlengd tot 1 april 2020

5 apr 2019

De cao-partijen hebben bij het Ministerie van SZW een verzoek tot algemeen verbindend verklaring ingediend. Op 29 maart 2019 is in de Staatscourant het AVV-besluit van de cao jeugdzorg gepubliceerd. De cao jeugdzorg is verlengd tot 1 april 2020. Ondertussen zijn de cao-partijen in overleg over een nieuwe cao.

De cao jeugdzorg 2017-2019 kent een looptijd tot 1 april 2019. Cao-partijen zijn in overleg over een nieuwe cao. Hoe komt het dan dat de cao jeugdzorg is verlengd met één jaar? Wat betekent het dat de cao door de minister algemeen verbindend is verklaard?

  • In de cao jeugdzorg 2017-2019 is bepaald dat ‘als de cao door één van de partijen niet wordt opgezegd (drie maanden voor afloop van de cao), dan wordt de cao automatisch en ongewijzigd met één jaar verlengd’.
  • Omdat de cao niet is opgezegd, is deze met één jaar verlengd. De cao is verlengd tot 1 april 2020.
  • Cao-partijen hebben bij het Ministerie van SZW een verzoek tot algemeen verbindend verklaring ingediend. Op 29 maart 2019 is in de Staatscourant het AVV-besluit van de cao jeugdzorg gepubliceerd. Daardoor gelden de cao-afspraken voor iedereen binnen de sector.
  • De onderhandelingen om te komen tot een nieuwe cao zijn inderdaad gestart. De cao-partijen zijn daarover in overleg.
  • Als dat leidt tot een cao-akkoord en een nieuwe cao, dan horen daar ook afspraken bij over een nieuwe looptijd. Normaal gesproken sluit die looptijd aan bij de vorige cao.

Links