search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

De actuele cao Jeugdzorg

Bekijk hier de actuele cao Jeugdzorg

Op 30 september 2019 is er een akkoord bereikt over de nieuwe cao Jeugdzorg. De afspraken die zijn gemaakt kun je lezen in het cao-akkoord Jeugdzorg 2019-2020. De nieuwe cao geldt van 1 april 2019 tot en met 30 december 2020. Deze nieuwe cao wordt aangemeld bij het Ministerie van SZW. Ook wordt de Minister gevraagd deze cao algemeen verbindend te verklaren.

Klik hier voor alle informatie over het cao-akkoord Jeugdzorg 2019-2020. 

Cao Jeugdzorg 2019-2020

Huidige cao Jeugdzorg 2019-2020: compleet document met bijlagen (PDF) en de bladerbare versie (beide versies kunnen geprint worden). Dit is de actuele versie van de cao Jeugdzorg die gebruikt is bij de aanmelding bij het Ministerie van SZW medio december 2020.

Losse bijlagen cao Jeugdzorg

 1. Cao-akkoord
 2. Relatieverklaring in PFD  en Word
 3. Gezinshuisouders
 4. Ontheffingsregeling
 5. Model arbeidsovereenkomst en Word
 6. Toepassing arbeidstijdenwet
 7. Salarisschalen cao Jeugdzorg
 8. Context indexatie kilometervergoeding dienstreizen
 9. Overgangsregelingen
 10. Het Functieboek in PDF en Word
 11. Advies van de werkgroep werkdruk

De cao Jeugdzorg: oud en nieuw

Deze nieuwe cao 2019-2020 wordt aangemeld bij het Ministerie van SZW. Vanaf dat moment geldt de inhoud van die cao voor de direct gebonden werkgevers (leden van Jeugdzorg Nederland). Ook wordt de Minister gevraagd deze cao algemeen verbindend te verklaren.

Als de nieuwe cao 2019-2020 algemeen verbindend is verklaard, geldt de cao voor iedereen. Op dat moment wordt de oude cao 2017-2019/20 inclusief de AVV op de oude cao ‘ingetrokken’.

Tot het zover is, blijft de ‘stilzwijgend tot 1 april 2020 verlengde cao 2017-2019’ dus gelden voor de niet-direct gebonden werkgevers, de organisaties die geen lid zijn van Jeugdzorg Nederland. In de Staatscourant is het het AVV-besluit van de verlengde cao Jeugdzorg gepubliceerd.

Zodra de nieuwe cao 2019-2020 algemeen verbindend is verklaard, geldt de nieuwe cao weer voor iedereen.  

Nieuwe salarisbedragen

De cao-afspraken én de stijging van het wettelijk minimumloon leiden tot aanpassingen in de salarisschalen, de salarisschaal garantiebanen, de bodembedragen vakantietoeslag, de garantieschalen en de salarisschaal voor de I/D-banen. In dit overzicht staan ze allemaal op een rijtje.

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling