search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

De actuele cao Jeugdzorg

Bekijk hier de actuele cao Jeugdzorg

Op 30 juni 2017 is er een akkoord bereikt over de nieuwe cao Jeugdzorg. De afspraken die zijn gemaakt kun je lezen in het cao-akkoord Jeugdzorg 2017-2019. De cao geldt van 1 januari 2017 tot 1 april 2019. De cao is met een jaar stilzwijgend verlengd tot 1 april 2020. Op 29 maart 2019 is in de Staatscourant het AVV-besluit van de verlengde cao Jeugdzorg gepubliceerd.

Klik hier voor alle informatie over het cao-akkoord Jeugdzorg 2019 - 2020. 

Cao Jeugdzorg 2017-2019

Huidige cao jeugdzorg 2017 - 2019: compleet document met bijlagen (PDF) en de bladerbare versie (beide versies kunnen geprint worden). Dit is de actuele versie van de cao Jeugdzorg die gebruikt is bij de aanmelding bij het Ministerie van SZW op 23 augustus 2017.
 

Losse bijlagen cao Jeugdzorg

 1. Cao-akkoord
 2. Relatieverklaring
 3. Gezinshuisouders
 4. Ontheffingsregeling
 5. Model arbeidsovereenkomst
 6. Wachtgeldregelingen
 7. Toepassing arbeidstijdenwet
 8. Salarisschalen cao jeugdzorg
 9. Context indexatie kilometervergoeding dienstreizen
 10. Overgangsregelingen
 11. Het Functieboek in PDF en Word
 12. Advies van de werkgroep werkdruk
   

De cao Jeugdzorg geldt voor iedereen

De cao is door de Minister van SZW algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat de cao Jeugdzorg nu voor alle werkgevers en werknemers in de sector geldt. Het AVV-besluit is in werking getreden op 27 september 2017 en vervalt op 1 april 2019, de datum waarop de huidige cao Jeugdzorg afloopt.  De cao is met een jaar stilzwijgend verlengd tot 1 april 2020. 

Nieuwe salarisbedragen

De cao-afspraken én de stijging van het wettelijk minimumloon leiden tot aanpassingen in de salarisschalen, de salarisschaal garantiebanen, de bodembedragen vakantietoeslag, de garantieschalen en de salarisschaal voor de I/D-banen. In dit overzicht staan ze allemaal op een rijtje.

In het arbeidsmarktplatform Jeugdzorg werkt! werken de volgende partijen samen: