search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Functieboek

Cao-partijen in jeugdzorg hebben een nieuw generiek functieboek gemaakt. De inhoud is vastgesteld met het cao-akkoord Jeugdzorg 2014-2015 en maakt altijd onderdeel uit van de cao’s Jeugdzorg die na die datum worden afgesloten. Met dit nieuwe functieboek kan de sector weer jaren vooruit.

Op deze pagina vinden bestuurders, HR en OR informatie die kan helpen bij de invoering. Het aanbod is tot stand gekomen in samenwerking met Human Capital group.

Het nieuwe functieboek

De onderdelen van het functieboek zijn beschikbaar in Word en PDF.

Hieronder tref je alle officiële documenten op een rijtje aan. De inhoud van dit nieuwe functieboek maakt onderdeel uit van de cao Jeugdzorg 2019-2020.

Aan de slag: goede voorbeelden

Bij het invoeren van een nieuw functieboek zijn veel aspecten verbonden. Het is van belang om het proces goed in kaart te brengen en te plannen zodat alle belanghebbenden hun inbreng (op het juiste moment) kunnen leveren. Hieronder staan documenten die kunnen helpen wanneer jouw organisatie aan de slag gaat met de invoering.

De komende tijd worden hier meer documenten toegevoegd. Onder andere do’s en don’ts, ervaringen van organisaties en een voorbeeldpresentatie. 

Vragen?
Bekijk de veelgestelde vragen over het functieboek

Aan de slag: Haal je inspiratie uit eerdere bijeenkomsten

Op 23 april, 28 mei, 11 juni en 3 november 2015 vonden bijeenkomsten plaats voor vertegenwoordigers van werkgevers en OR-leden over de invoering van het nieuwe functieboek.

Hier vind je de presentaties over behandelde onderwerpen:

  • ‘Wat betekent de nieuwe Cao functieboek voor mijn organisatie?’ Om deze vraag te beantwoorden werd onder meer ingegaan op het nieuwe cao-functieboek, de cao-afspraken. Er werd een beknopte toelichting gegeven op de aanpak van de implementatie en een doorkijk geboden naar de bredere toepasbaarheid van het functieboek. Bekijk de presentatie.
  • Bekijk de sessie 'Plan van aanpak': Hierbij komen vragen aan de orde als ‘Hoe pakt de organisatie het aan, dan wel, hoe ben je van plan het aan te pakken?, Waar loop je tegen aan of waar zie je tegen op?, Wie betrek je erbij? en Hoe verdeel je de rollen?’
  • Bekijk de sessie 'Functiewaarderingsmethoden': met uitleg over de systematiek van waarderen, de toepassing van de functiewaarderingsmethoden (vergelijkend indelen versus toepassen van MNT) en hoe om te gaan met de samenloop van meerdere Cao’s.
  • Bekijk de sessie 'Bezwaarprocedures': met informatie over de samenstelling en taken van de Interne Bezwaren Commissie, een beknopte praktijkoefening in het opstellen van bezwaarschriften en/ of formuleren van verweren en toelichting op de salarisgarantieregeling en de onderhoudsprocedure.

 

Waardering van nieuwe functies

Als een organisatie een functie maakt die niet in het huidige functieboek is opgenomen, moet deze gewogen worden. Voor de waardering van deze nieuwe, eigen functies zijn er twee methoden:

  • De vergelijkende methode
  • De MNT-methode 

Demo MNT online

De referentiefuncties van het nieuwe functieboek zijn opgenomen in MNT-online. Op deze website kunnen geïnteresseerden een demoversie van MNT bekijken, licentiekosten inzien en (middels een licentieaanvraag formulier) een licentie aanvragen.

 

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen over het functieboek

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling