Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Nieuwe cao Jeugdzorg is een feit!

8 nov 2019

De uitslag van de ledenraadplegingen is bekend: de leden hebben met ruime meerderheid ingestemd met de afspraken in het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao Jeugdzorg. Dat betekent dat er nu een cao-akkoord is. 

Het cao-akkoord lees je hier. Op de websites van Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn en FBZ lees je meer over de totstandkoming, de inhoud en het belang van het cao-akkoord.

Salarisbedragen

In dit overzicht zijn de salarisbedragen, de garantieschalen, de ID-loonschalen opgenomen die horen bij de cao Jeugdzorg die een looptijd kent van 1 april 2019 tot en met 31 december 2020. 

Cao-tekst 

Aan de nieuwe cao-tekst wordt gewerkt. Naast de verwerking van de afspraken uit het akkoord is de cao-tekst op een aantal onderwerpen ook geactualiseerd. Zodra de tekst klaar is, vind je deze op onze website.

Leer meer over het cao-akkoord