Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Jeugdzorg

Inleiding

Jeugdzorg heeft een sterke maatschappelijke meerwaarde. De werknemers die dag in dag uit een verschil maken voor jeugdigen en gezinnen, vormen de kern van onze sector.

Werknemers verdienen aandacht, ondersteuning, een veilige werkomgeving, ontwikkelmogelijkheden en autonomie in het werk. Ook dienen zij in staat te worden gesteld om hun functie in het kader van de wettelijke verplichtingen en richtlijnen optimaal uit te oefenen.

Cao-partijen weten dat er nog veel uitdagingen zijn om werknemers op een goede, gezonde, veilige manier én met plezier het werk te kunnen doen, en dit nieuwe cao-akkoord 2021-2023 draagt daar zeker aan bij.

Dit is de Cao Jeugdzorg die geldt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023. De cao-teksten zijn aangepast na het overeenkomen van het cao-akkoord op 16 mei 2022.

Dit cao-akkoord is opgenomen in bijlage 1 van de cao. Daarnaast zijn technische wijzigingen aangebracht en verouderde artikelen en bijlagen verwijderd.

Heeft u vragen over deze nieuwe cao?

Voor inhoudelijke vragen over de cao en de gevolgen ervan voor uw organisatie, kunt u als lid terecht bij uw werkgevers- of werknemersorganisatie.

Voor de Cao Jeugdzorg zijn dat voor de werknemers:

FNV Zorg en Welzijn
Postbus 9208
3506 GE Utrecht
Telefoon: 088 3680368
www.fnv.nl

CNV Connectief Zorg en Welzijn
Postbus 2510
3500 GM Utrecht
Telefoon: 030-7511003
info@cnv.nl
www.cnvzorgenwelzijn.nl

FBZ
Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg
Mercatorlaan 1200
Postbus 20058
3502 LB Utrecht
Telefoon: 088-1344 111
www.fbz.nl

Voor de Cao Jeugdzorg is dat voor de werkgevers:

Jeugdzorg Nederland
Churchillaan 11
3572GV Utrecht
Telefoon: 030-2983400
www.jeugdzorgnederland.nl
info@jeugdzorgnederland.nl

FCB verzorgt het secretariaat van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Jeugdzorg (OAJ) en Jeugdzorg werkt!

Met inhoudelijke vragen over de cao kunt u terecht bij de bovengenoemde partijen, als u daar lid van bent.

FCB
Koningin Wilhelminalaan 3
3527 LA Utrecht
www.jeugdzorg-werkt.nl
contact@fcb.nl