Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Checklist Agressie Risico Inschatting Huisbezoek

Medewerkers in de jeugdzorg worden tijdens huisbezoeken regelmatig geconfronteerd met geweld of andere vormen van agressie. De ervaring leert dat een goede risico-inschatting vooraf en het treffen van de juiste voorzorgsmaatregelen, de kans op agressie aanzienlijk kan verminderen.

Samen met ervaren medewerkers van de William Schrikker-groep (WSG), Altra, Bureau Jeugdzorg Noord Holland (BJZNH) en Spirit is een inventarisatie gemaakt van indicatoren die kunnen duiden op een verhoogd agressierisico. We onderscheiden drie risiconiveaus: groen, oranje en rood.

Per risiconiveau zijn vervolgens de mogelijke voorzorgsmaatregelen in kaart gebracht. Zodat je ook bij een verhoogd agressierisico veilig op huisbezoek kunt gaan. Of weloverwogen van het huisbezoek kunt afzien en kiezen voor een gesprek op een veilige locatie.

Deze informatie is verwerkt tot een handige tool (checklist ARIH) die je voorafgaand aan elk huisbezoek kunt gebruiken om de risico’s goed in te schatten. De checklist is in de praktijk door jeugdwerkers getest op praktische bruikbaarheid.

Je kunt de tool eenvoudig downloaden en op het bureaublad van je computer zetten. Er is ook een papieren versie en een app voor Android en iPhone beschikbaar.

Downloads Checklist Agressie Risico Inschatting Huisbezoek:

Downloads app Veilig Huisbezoek:

Terug naar de arbocatalogus