Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Legionella

 • Ziektebeeld
  Legionella (ook wel veteranenziekte) is een infectie van de luchtwegen. In geval van een infectie is er vaak sprake van koorts, hoofdpijn, spierpijn, diarree en verwardheid. De ziekte wordt veroorzaakt door de legionellabacterie, die zich ophoudt in een waterig milieu, vochtige bodem en niet goed onderhouden klimaat- of waterinstallaties.
 • Wijze van besmetting
  Via waternevels uit waterleidingen, klimaatsystemen, koeltorens en hogedrukspuiten. Door deze waternevels in te ademen, kan iemand besmet worden. Legionella is niet van mens-op-mens besmettelijk.
 • Tijd tussen besmetting en optreden van de klachten (incubatietijd)
  2 tot 20 dagen (meestal 5 tot 6 dagen).
 • Maatregelen om verspreiding van de ziekte te voorkomen
  Technische maatregelen (legionellabeheersplan), inclusief periodieke preventieve controles en adequaat onderhoud van waterinstallaties. Het legionallabeheersplan moet onderdeel zijn van de risico-inventarisatie (RI&E).

  De legionellabacterie vermenigvuldigt zich het snelst bij een temperatuur tussen 20 en 50°C. Tussen 0 en 20°C overleeft de legionellabacterie, maar vermenigvuldigt zich niet. Onder 0°C en boven 50°C sterft de bacterie af. Daarom moet een koudwatersysteem een temperatuur van maximaal 20°C hebben en een warmwatersysteem een temperatuur boven 50°C.

 • Vaccinatie
  Er is geen vaccin beschikbaar.
 • Maatregelen in geval van besmetting
  Iemand zo snel mogelijk naar de huisarts sturen bij een vermoeden van blootstelling aan de legionellabacterie en klachten als koorts, hoofdpijn, spierpijn, diarree en verwardheid.
 • Meldingsplicht
  Legionella is een meldingsplichtige ziekte 
 • Risicogroepen
  Een legionella longontsteking gedurende de zwangerschap kan ernstige gevolgen hebben voor de moeder en het ongeboren kind.
 • Synoniemen
  Veteranenziekte, legionairsziekte
Terug naar de arbocatalogus