search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar

Wanneer vaccineren?

Inspectie proof

Als uit de risico-inventarisatie blijkt dat werknemers een risico lopen, zijn werkgevers volgens de Arbowet verplicht om vaccinatie aan te bieden. Dit geldt uiteraard alleen als er een vaccin beschikbaar is.

Raadpleeg altijd een bedrijfsarts. Een vaccinatiebeleid moet zorgvuldig worden opgezet. Werknemers zijn niet verplicht om met vaccinatie in te stemmen.

Tip: sluit aan bij het Rijksvaccinatieprogramma

Inventariseer of alle medewerkers volgens het Rijksvaccinatieprogramma zijn gevaccineerd. Stuur onvolledig gevaccineerde medewerkers naar de GGD voor inhaalvaccinaties. Het Rijksvaccinatieprogramma biedt bescherming tegen onder meer:

  • bof
  • difterie
  • hepatitis B
  • kinkhoest
  • mazelen
  • meningokokken
  • pneumokokken
  • polio
  • rode hond
  • tetanus

Tip: raadpleeg de infectiepreventiekaarten

Behalve voor de ziekten uit het Rijksvaccinatieprogramma zijn er ook vaccins beschikbaar tegen een aantal andere infectieziekten. Meer informatie vind je in de infectiepreventiekaarten.

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling